Jean Matthys & Veerle De Rechter, Geassocieerde notarissen te Lokeren

 

Jean Matthys & Veerle De Rechter

Geassocieerde notarissen te Lokeren

 

Veerle De Rechter, notarisvennootschap

Kerkstraat 68
9160 Lokeren
Tel. (09) 326.74.00
Fax. (09) 348.92.70

BVBA
BTW BE 0651904930
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

21 mei 2019

Voortaan is het mogelijk om een notariële akte af te sluiten via videoconferentie. Wie een woning wil kopen, een bedrijf wil oprichten of een nalatenschap wil afwikkelen, hoeft zich niet langer te verplaatsen naar de notaris van een andere partij. De akte per videconferentie bewijst dat de Belgische notarissen de digitale kaart trekken en meewerken oplossingen die de cliënt tijd besparen.

Het wordt mogelijk om een notariële akte, zoals een koop, af te sluiten zonder grote verplaatsingen. Voortaan kunnen Belgische notarissen de (koop-)akten verlijden via videoconferentie. Dat is nuttig als de partijen, zoals de verkoper en de koper, elk hun eigen notaris hebben en als hun kantoren zich op grote afstand van elkaar bevinden. Bijvoorbeeld als iemand een tweede verblijf koopt aan de kust of in het kader van de afwikkeling van een nalatenschap.

Het volstaat dat elke partij verschijnt voor de notaris van zijn keuze. Vandaar kan hij de toelichting en het voorlezen van de akte via videoconferentie bijwonen. Dat levert een aanzienlijke tijdsbesparing op. En het vermindert de ecologisch voetafdruk omdat verre verplaatsingen overbodig worden.

Een en ander is mogelijk dankzij een beveiligd elektronisch netwerk dat de notariskantoren met elkaar verbindt. Dankzij dat veilig en performant netwerk kunnen notarissen data met elkaar en met de overheid delen, maar het maakt ook vertrouwelijke videoconferenties mogelijk.

‘Notarissen staan voor de dubbele uitdaging dat ze moeten zorgen voor rechtszekerheid in een wereld waarin de digitale evoluties elkaar in snel tempo opvolgen. Met het verlijden van een akte op afstand, komen de notarissen aan beide tegemoet’, zegt Philippe Bosseler, voorzitter van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

Bron: Fednot

20 mei 2019

Vaak stappen partners samen in een verbouwingsavontuur… ook wanneer de woning slechts eigendom is van één van de partners. En juist daar kan het schoentje serieus knellen. Investeren in de woning van je samenwonende partner brengt risico’s mee. Je denkt dus best na over de gemaakte kosten en vergoedingen ingeval van breuk. Uitdrukkelijke afspraken maken via een samenlevingsovereenkomst of een schulderkenning kan jou en je partner bij een breuk veel bittere discussies over kosten besparen. Romantisch is het niet, maar slim is het wel.

Niet beschermd door een wettelijke regeling
Koppels die feitelijk samenwonen (en dus geen verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand afleggen) hebben geen wettelijk geregelde rechten en plichten ten opzichte van elkaar. De partners zijn volledig afhankelijk van de afspraken die ze zelf maken.

Gehuwde koppels daarentegen, kunnen met allerhande middelen hun schuldvorderingen tegen elkaar bewijzen. Een vermoeden volstaat zelfs. Samenwonenden genieten niet van deze wettelijke regeling. Een samenwonende partner die een vergoeding wilt voor een investering aan de woning van zijn partner zal dit moeten staven aan de hand van bepaalde documenten.

Gemaakte investeringen krijg je lang niet altijd terug
‘Wat ik heb betaald, krijg ik toch terug?’ is waarschijnlijk het eerste wat een kersverse single zich afvraagt wanneer ze de woning van hun ex-partner verlaten. Al dan niet met de nodige facturen in de hand. En toch… Het is voor samenwonende partners lang niet evident om een vergoeding te krijgen voor de investeringen aan het huis van hun ex-partner. Zelfs als hun investeringen een bepaalde meerwaarde aan de woning hebben veroorzaakt.

Een misnoegde ex-partner die een vergoeding wil voor zijn investeringen haalt vaak de theorie van ‘verrijking zonder oorzaak’ aan. Een partner werd verrijkt, terwijl de andere partner werd verarmd en dit zonder dat er een oorzaak is. Maar zo gemakkelijk aanvaarden rechters deze theorie niet. Er is immers vaak wél sprake van een oorzaak: investeren zodat de partners duurzaam in de woning kunnen wonen.  

Terugkrabben en bij een breuk het geld terug vragen is dus niet zo vanzelfsprekend. De gevallen waarbij de rechtbank aanvaardt dat de een partner een vergoeding moet krijgen voor zijn gemaakte investeringen, zijn zeldzaam.

Een samenlevingsovereenkomst of een schulderkenning: leg duidelijke afspraken vast
Als het op liefde aankomt, tellen de meeste mensen niet graag. Het tellen gebeurt meestal wel op het moment van een relatiebreuk. Voor de partner die in de woning heeft geïnvesteerd komt de pijnlijke vaststelling dat er geen of onvoldoende bewijzen zijn van de investeringen. Daarom doen samenwonende koppels er goed aan om één en ander op papier te zitten wanneer ze van plan zijn om te verbouwen. Vooral als slechts één van hen de eigenaar is van de woning. Dat kan met een samenlevingsovereenkomst of een schulderkenning.

Een samenlevingsovereenkomst is een document dat feitelijk samenwonende partners onderhands of notarieel opstellen. Wettelijk samenwonenden moeten dit opmaken via een notariskantoor. In een samenlevingsovereenkomst kan het koppel tal van afspraken maken over de kosten, de rechten en de verplichtingen die samengaan met hun samenwoning. Heeft de ene partner investeringen gemaakt in de woning van de andere partner, dan kan dit in een samenlevingsovereenkomst omschreven worden.

Een andere mogelijkheid is om een schulderkenning te ondertekenen als bewijs van de verrichte investeringen. De schulderkenning is een geschreven document waarin een partij erkent een geldsom schuldig te zijn aan iemand anders. De partner die bij een breuk een terugbetaling verwacht, heeft zo een bewijs van de gemaakte kosten.

Partners houden hierbij rekening met een paar vormvereisten:

 • De schulderkenning moet met de hand geschreven zijn;

 • naast de handtekening schrijft de schuldenaar de vermelding ‘goed voor’ of ‘goedgekeurd voor’, waarbij de som voluit in letters wordt uitgedrukt.

Bij te houden… ook bij een huwelijk
Gehuwde partners worden beschermd door bepaalde vergoedingsregels. Toch houdt de getrouwde partner ook best zijn schriftelijke afspraken van vóór het huwelijk bij. Veel koppels hebben immers al investeringen gedaan voor ze in het huwelijksbootje stapten. Een huwelijk verandert niets aan deze afspraken. Maar het getrouwd koppel kan deze afspraken wel herbekijken of herzien, bv. wanneer ze een huwelijkscontract afsluiten. Afspraken maken én bewaren is dus de boodschap.

 

Bron: Fednot

13 mei 2019

Asbest is schadelijk. Het zit in meer dan 3500 bouwmaterialen. Kom je er herhaaldelijk mee in aanraking? Dan loop je een groter risico op asbestziekte. Het is dan ook belangrijk om je woning te controleren op deze stof en ze – indien nodig – vakkundig te (laten) verwijderen. De Vlaamse overheid werkte een aantal regels uit om de hoeveelheid asbest in onze gebouwen af te bouwen.

Verplichte verwijdering?
Vandaag ben je niet verplicht om asbesthoudende delen in je woning te verwijderen. Tenzij het asbest in zeer slechte staat is (groter risico op losse, schadelijke vezels) of wanneer het bloot ligt door renovatiewerken. Sinds eind april is deze verplichting strenger. Ook bij onderhouds- of herstellingswerken zonder echte renovatie, moet je vanaf nu ‘blootgelegd’ asbest verwijderen.

Dat doe je beter vroeg dan laat. Hoe slechter de staat van het asbest, hoe gevaarlijker. Bovendien is een verwijdering dan duurder. Wachten brengt dus mogelijk meer risico’s én kosten met zich mee.

Sinds kort zorgplicht
Heb je asbesthoudend of asbestverdacht materiaal in je woning? Dan geldt sinds kort een specifieke zorgplicht: je neemt alle maatregelen die je redelijkerwijs kan nemen om het gevaar voor mens en milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Bovendien moet je sinds april 2019 rekening houden met een aantal verboden.

Je mag niet langer:

 • constructies (zonnepanelen, overzetdaken, reclamepanelen …) bevestigen aan of over asbesthoudende daken of gevels;
 • asbesthoudende daken of gevels insluiten of bedekken met een ander materiaal;
 • asbesthoudende daken of gevels reinigen of ontmossen.

Bij deze handelingen is de kans namelijk groot dat je het asbest verder aantast of een toekomstige verwijdering bemoeilijkt.

Naar een asbestinventaris
Tegen uiterlijk 31 december 2031 moet iedere gebouweigenaar van een constructie met een risicobouwjaar over een geldig asbestinventarisattest beschikken.
Heb je een toegankelijke constructie van vóór 2001 (risicobouwjaar)? Dan spreek je een asbestdeskundige aan die de bouwmaterialen controleert. De expert stelt ook een asbestinventaris op. Dat geldt niet alleen voor woningen, maar bv. ook voor carports en afdaken.
De asbestinventaris beschrijft alle asbesthoudende materialen in de ‘constructie’. Het document vormt de basis voor het asbestinventarisattest. OVAM maakt deze attesten op.

Huurders en kopers informeren
Verhuur je een gebouw dat gebouwd is vóór 2001? Dan ben je naar de toekomst verplicht om het attest af te geven aan de huurder. Zo is die op de hoogte van de asbesttoestand van je gebouw. Ook bij de verkoop van je woning speelt het attest binnenkort een belangrijke rol. Een samenvatting van de inhoud ervan staat in de verkoopovereenkomst. Bij de ondertekening van de notariële akte overhandigt de notaris het attest. Hij registreert bovendien de nieuwe eigenaar in een specifieke databank voor asbestinventarisatie.

Bron: Fednot

 

Marleen MICHIELS
Licentiaat in de rechten

marleen(plaats the 'at' sign hier)notarisderechter.be
Tel. 09/326.74.05

Afwezig op dinsdag en vrijdag

Conny VAN DUYSE
Notarieel medewerker

conny(plaats the 'at' sign hier)notarisderechter.be
Tel. 09/326.74.00

Afwezig op woensdag

Hilde VAN LAERE
Notarieel medewerker

hilde(plaats the 'at' sign hier)notarisderechter.be
Tel. 09/326.74.07

Afwezig afwezig op vrijdag

Myriam VAN LAERE
Notarieel medewerker

myriam(plaats the 'at' sign hier)notarisderechter.be
Tel. 09/326.74.00

Afwezig op maandag

Irmgard RUYS
Notarieel medewerker

irmgard(plaats the 'at' sign hier)notarisderechter.be
Tel. 09/326.74.00

Afwezig op vrijdagnamiddag

Orphée LAMMENS
Master in het notariaat

orphee(plaats the 'at' sign hier)notarisderechter.be
Tel. 09/326.74.08

Afwezig op woensdag

Ellen DE VEIRMAN
Notarieel medewerker

ellen(plaats the 'at' sign hier)notarisderechter.be
Tel. 09/326.74.00

Afwezig op maandag, donderdagnamiddag en vrijdag

Melissa VAN STEEN
Master in de rechten

melissa(plaats the 'at' sign hier)notarisderechter.be
Tel. 09/326.74.00

Afwezig op vrijdagnamiddag

Manon DEMEULENAERE
Notarieel medewerker

manon(plaats the 'at' sign hier)notarisderechter.be
Tel. 09/326.74.00

Gerd VAN HOOSTE
Notarieel medewerker

gerd(plaats the 'at' sign hier)notarisderechter.be
Tel. 09/326.74.00

Pieter vAN ACHTER
Master in het notariaat

pieter(plaats the 'at' sign hier)notarisderechter.be
Tel. 09/326.74.06

 
Master / Licentiaat rechten of notariaat (M/V) 20 mei 2019

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Zelfstandig beheren van dossiers met betrekking tot familiaal recht (o.a. nalatenschap, schenking, echtscheiding, huwelijkscontract)
 • Persoonlijk contact met cliënteel

Werkomgeving:

Modern ingericht open kantoor gelegen in het centrum van Lokeren, voorzien van alle moderne communicatiemiddelen en computers

Wij vragen:

 • Een jurist (M/V) voor onmiddellijke indiensttreding en duurzame samenwerking.  U kan gemotiveerd en zelfstandig werken.  U volgt de wijzigende wetgeving op en past deze ook toe in de praktijk.  U bent discreet, nauwkeurig, ijverig en stressbestendig. 
 • Ervaring in het notariaat is een pluspunt. 

Wij bieden:

 • correcte verloning met extralegale voordelen eigen aan het notariaat
 • mogelijkheid om uren te organiseren zodat U een vrije halve dag heeft
 • mogelijkheid tot het volgen van bijscholingen in het kader van Uw takenpakket

Interesse:

Solliciteer per e-mail met CV naar: notaris@notarisderechter.be

Indien u hier solliciteert zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  voor een periode van 1 jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend e-mailadres myriam@notarisderechter.be

 Afdrukken
Administratief bediende 20 mei 2019

Voltijds

Functieomschrijving:

 • naverwerking van akten, e-registratie
 • algemeen onthaal
 • archivering

Werkomgeving:

Modern ingericht open kantoor gelegen in het centrum van Lokeren, voorzien van alle moderne communicatiemiddelen en computers

Wij vragen:

 • Een bachelor of gelijkwaardig door ervaring voor onmiddellijke indiensttreding en duurzame samenwerking. 
 • U kan gemotiveerd en zelfstandig werken. 
 • U bent discreet, nauwkeurig, ijverig en stressbestendig. 
 • U bent leergierig en neemt waar nodig zelf initiatieven.

Wij bieden:

 • correcte verloning met extralegale voordelen zoals hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques
 • mogelijkheid om uren te organiseren zodat U een vrije halve dag heeft
 • onmiddellijke indiensttreding

Interesse:

Solliciteer per e-mail met CV naar: notaris@notarisderechter.be

Indien u hier solliciteert zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  voor een periode van 1 jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend e-mailadres notaris@notarisderechter.be

 Afdrukken

Master / Licentiaat rechten of notariaat (M/V)

20 mei 2019

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Zelfstandig beheren van dossiers met betrekking tot familiaal recht (o.a. nalatenschap, schenking, echtscheiding, huwelijkscontract)
 • Persoonlijk contact met cliënteel

Werkomgeving:

Modern ingericht open kantoor gelegen in het centrum van Lokeren, voorzien van alle moderne communicatiemiddelen en computers

Wij vragen:

 • Een jurist (M/V) voor onmiddellijke indiensttreding en duurzame samenwerking.  U kan gemotiveerd en zelfstandig werken.  U volgt de wijzigende wetgeving op en past deze ook toe in de praktijk.  U bent discreet, nauwkeurig, ijverig en stressbestendig. 
 • Ervaring in het notariaat is een pluspunt. 

Wij bieden:

 • correcte verloning met extralegale voordelen eigen aan het notariaat
 • mogelijkheid om uren te organiseren zodat U een vrije halve dag heeft
 • mogelijkheid tot het volgen van bijscholingen in het kader van Uw takenpakket

Interesse:

Solliciteer per e-mail met CV naar: notaris@notarisderechter.be

Indien u hier solliciteert zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  voor een periode van 1 jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend e-mailadres myriam@notarisderechter.be

 Afdrukken

Administratief bediende

20 mei 2019

Voltijds

Functieomschrijving:

 • naverwerking van akten, e-registratie
 • algemeen onthaal
 • archivering

Werkomgeving:

Modern ingericht open kantoor gelegen in het centrum van Lokeren, voorzien van alle moderne communicatiemiddelen en computers

Wij vragen:

 • Een bachelor of gelijkwaardig door ervaring voor onmiddellijke indiensttreding en duurzame samenwerking. 
 • U kan gemotiveerd en zelfstandig werken. 
 • U bent discreet, nauwkeurig, ijverig en stressbestendig. 
 • U bent leergierig en neemt waar nodig zelf initiatieven.

Wij bieden:

 • correcte verloning met extralegale voordelen zoals hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques
 • mogelijkheid om uren te organiseren zodat U een vrije halve dag heeft
 • onmiddellijke indiensttreding

Interesse:

Solliciteer per e-mail met CV naar: notaris@notarisderechter.be

Indien u hier solliciteert zullen uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank  voor een periode van 1 jaar na afloop van de aanwervingsprocedure worden bijgehouden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet worden verspreid naar derden tenzij met toestemming van de sollicitant of wettelijke verplichting. De sollicitant kan zijn recht op rectificatie en vernietiging uitoefenen door de notaris te contacteren op volgend e-mailadres notaris@notarisderechter.be

 Afdrukken
 

Veerle De Rechter, notarisvennootschap

Kerkstraat 68
9160 Lokeren
Tel. (09) 326.74.00
Fax. (09) 348.92.70

BVBA
BTW BE 0651904930
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Verlofperiodes